Grono pedagogiczne

Grono Pedagogiczne Nasza Szkoła

Kubica Sabina dyrektor, informatyka, terapeuta biofeedback
Bratek Agnieszka j. polski, surdopedagog
Broszkiewicz Monika – terapeuta pedagogiczny
Bryła Magdalena muzyka, nauczyciel wspomagający
Częstochowski Andrzej fizyka,
Dandyk Barbara biologia, tyflopedagog
Dubiel Mikołaj psycholog
Dybał Paulina chemia
Filipowska Katarzyna wf, EDB, oligofrenopedagog, wychowawca kl. VIII
Gzik-Pawlak Agnieszka świetlica
Hejosz Agnieszka j.angielski
Kłosowska Aleksandra j.angielski
Łozińska Agata wychowawca kl. I, nauczyciel wspomagający
Łukaszczyk Marek matematyka
Musiel Anna – świetlica, pedagog specjalny
Oleksy Justyna j.polski, wychowawca kl. VI
Ostrowska Patrycja wychowawca kl. III, terapia pedagogiczna
Poplicha Anna technika
Nadgrodkiewicz Alicja j.niemiecki
Rodrigo Agnieszka matematyka, świetlica, wychowawca kl. IV
Sitnik-Szwedo Beata pedagog, logopeda
Syrek Daniel przyroda, geografia, wychowawca kl. VII
Ulaczyk Dorota religia, świetlica
Unger Celina biblioteka
Zając Sylwia wychowawca klasy II, pedagog specjalny
Zaucha Agnieszka rehabilitacja, SI
Zganiacz Barbara historia, wos, plastyka, wdż, wychowawca kl. V
Braguła Barbara
pomoc nauczyciel
Macińska Sandra pomoc nauczyciela
Przybylska Urszula sekretariat

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2020/2021