O Szkole

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Katowice

cropped-LOGO_Nasza_szkoła_faviikon.png

Misją Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Nasza Szkoła”  będzie solidne wychowanie i wykształcenie świadomie wybierane poprzez poznawanie kultury i bycie kulturalnym. Pozwolimy na rozwijanie swoich umiejętności pozwalających odróżnianie dobra od zła, poznawanie zasad godnego życia , pełnego szacunku i życzliwości dla drugiego człowieka. Zadbamy o harmonijny rozwój fizyczny , emocjonalny i intelektualny. Będziemy starać się pogłębiać zainteresowania wychowanków wzbogacając ich osobowość.

Niepubliczna Szkoła Katowice Szkoła Integracyjna Katowice Szkoła podstawowa Katowice Szkoła dla dzieci z autyzmem Katowice

„Nasza Szkoła” ma uprawnienia szkoły publicznej.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „Nasza Szkoła” przy rejestracji otrzymała uprawnienia szkoły publicznej. Głównym celem „Naszej Szkoły” jest dobro naszych dzieci. Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty w szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej przeprowadza się rekrutacje uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności jak również zatrudnia się nauczycieli posiadających pełne , zgodne z nauczanym przedmiotem kwalifikacje. Ponadto szkoła posiadająca uprawnienia szkoły publicznej oprócz realizacji podstawy programowej może mieć w szkolnym planie nauczania dodatkowe przedmioty. Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty będziemy wydawać świadectwa, indeksy zgodnie z tym jak to robią szkoły publiczne.

Zajęcia dodatkowe w „Naszej Szkole”

Zajęcia z takich przedmiotów jak: język angielski, wychowanie fizyczne, basen, edukacja plastyczna,
edukacja muzyczna, zajęcia wyrównawcze i komputerowe prowadzone są przez nauczycieli specjalistów. Niepubliczna Szkoła podstawowa KatowiceW klasie trzeciej zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się z podziałem na grupę dziewcząt i chłopców z uwzględnieniem dyscypliny sportu którą uprawiają dzieci (n.p. gimnastyka artystyczna, balet, piłka nożna). Zajęcia z takich przedmiotów jak: język angielski, wychowanie fizyczne, basen, edukacja plastyczna, edukacja muzyczna, zajęcia wyrównawcze i komputerowe prowadzone są przez nauczycieli specjalistów. Ponadto dzieci rozwijają swoje zainteresowania w kółkach zainteresowań dla grupy wiekowej klas 1-3 : plastyczne, przyrodnicze, taneczne, informatyczne, matematyczne, szachowe, teatralne, Szkolne koło sportowe. W miarę rozwoju szkoły liczba kółek zwiększa się , modyfikuje w miarę potrzeby i wskazań dzieci i rodziców.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Katowice oferuje też realizację Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka , zajęcia kompensacyjno – wyrównawcze, rewalidacyjne realizowane przez wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów: logopedę , psychologa, rehabilitanta ruchowego, specjalistę Integracji Sensorycznej, specjalistę Biofeedbacku, Terapii Snoezelena, hipoterapię, zajęcia na basenie w ramach czesnego dla dzieci z orzeczeniami i dla wszystkich innych wymagających wspomagania.

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA KATOWICE – OPŁATY (obowiązują od września 2016 r.)

  1.  Wpisowe jednorazowe  –        150 zł
  2.  Opłata stała , czesne miesięczne –     400 zł (lub płatne jednorazowo za 12 miesięcy – 4.200 zł)
  3.  Stawka żywieniowa –     obiad szkolny –   6 zł, śniadanie –   2,50 zł
  4.  Zajęcia dodatkowe –płatne po zamknięciu oferty zgodnie z wyborem rodziców.

DZIECI Z ORZECZENIAMI O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ZE WZGLĘDU NA AUTYZM LUB NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPRZĘŻONĄ ZWOLNIONE SĄ Z OPŁATY CZESNEGO!

*od września 2019 opłata czesnego będzie wynosić 450 zł!

Prosimy o zapoznanie się ze STATUTEM, REGULAMINEM SZKOŁY  i WEWNĘTRZNYM SYSTEMEM OCEN