Samorząd uczniowski

PRZEWODNICZĄCA: Michalina Michalska

ZASTĘPCA: Miłosz Oleksy