Rytmika

Rytmika to doświadczanie muzyki ciałem.

Rytmika Nasza Szkoła Rytmika Nasza SzkołaRytmika ma na celu rozwijanie i zaspokajanie naturalnej potrzeby rytmu, ruchu i muzykowania u dzieci.  Poznają one świat dźwięków poprzez grę na instrumentach, taniec, śpiew oraz słuchanie. Zabawy i ćwiczenia rytmiczne mają dobroczynny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne najmłodszych.