Rehabilitacja ruchowa i gimnastyka korekcyjna

Rehabilitacja ruchowa

Na terenie placówki dla dzieci przedszkolnych i szkolnych prowadzona jest gimnastyka korekcyjna. Zajęcia prowadzone są na sali gimnastycznej wyposażonej w różnorodny sprzęt, a ich celem jest nie tylko korekcja zaistniałych wad postawy, ale również kształtowanie u dzieci nawyku prawidłowej postawy i zachęcanie do podejmowania aktywności fizycznej, która służy zdrowiu i dostarcza wiele radości. Ćwiczenia dobierane są indywidualnie do zaistniałej wady i możliwości dziecka.