Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW „NASZEJ SZKOŁY”

PRZEWODNICZĄCA: P. Justyna Oleksy

Z-ca: P. Anna Puchałka

Życzymy miłej współpracy