Program Szkoła dla ASA

Szkoła od Z jak Zrozum do A jak Akceptuj

Nasza Szkoła jest jedną z 10 szkół województwa śląskiego, które przystąpiły do programu ROM-E Metis w Katowicach. Jest to pierwszy taki Program w Polsce. W ramach Programu przygotujemy szkoły do tworzenia warunków przyjaznych dla uczniów ze spektrum autyzmu. 

Celem programu jest poprawa poziomu funkcjonowania i efektywności nauczania ucznia ze spektrum autyzmu w szkole .

Cele szczegółowe:

  • stworzenie szkoły przyjaznej uczniom ze spektrum autyzmu;
  • podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem ze spektrum autyzmu;
  • właściwa organizacja pracy w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu;
  • zwiększenie udziału w życiu klasy i szkoły ucznia ze spektrum autyzmu;
  • stworzenie warunków wsparcia rówieśniczego w klasie dla ucznia ze spektrum autyzmu;
  • włączenie ucznia z spektrum autyzmu w grupę rówieśniczą;
  • stworzenie warunków do efektywnego rozwoju ucznia ze spektrum autyzmu;
  • współpraca wszystkich pracowników szkoły w realizacji działań usprawniających funkcjonowanie ucznia ze spektrum autyzmu;
  • podniesienie efektywności współpracy rodziców w zakresie tworzenia szkoły przyjaznej uczniom ze spektrum autyzmu.

*tekst pochodzi ze strony Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach

Udostępnij:

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2020/2021