Plac zabaw

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „Nasz Szkoła” oraz Niepubliczne Przedszkole „Akademia Mądrych Sówek” przymierza się do urządzenia placu zabaw zgodnego z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Plac zabaw z natury rzeczy ma służyć zabawie, a bezpieczna nawierzchnia pełni rolę amortyzatora dziecięcych upadków. Podstawę prawną programu – Szkolne Place Zabaw – stanowi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 110, poz. 915), które określa wymogi, przy tworzeniu takiego placu zabaw. Celem programu jest zapewnienie najmłodszym uczniom właściwego rozwoju psychofizycznego i warunków do aktywności ruchowej porównywalnej ze standardami wychowania przedszkolnego. 

Rozporządzenie wymienia następujące urządzenia, które winny być zróżnicowane ze względu na możliwości dzieci:

  • różnorodne drabinki
  • drążki do ćwiczeń
  • ścianki wspinaczkowe
  • pomosty
  • równoważnie
  • pochylnie
  • przeplotnie
  • kolorowe huśtawki.

Określa też pokrycie powierzchni szkolnego placu zabaw .

Opracowując projekt budowy placu zabaw, który ma być dumą „Naszej Szkoły” i „Akademii Mądrych Sówek” bierzemy wszystkie możliwe propozycje rządowego programu „Radosnej Szkoły”. Taka inwestycja wymaga przez nas wielu przemyślanych, trafnych i niejednokrotnie trudnych decyzji aby dostarczyć naszym dzieciom zabawy na długie lata. Jesteśmy w chwili obecnej na etapie projektu , który zostanie zrealizowany na wyznaczonym już terenie.

Szkoła podstawowa

Udostępnij: