Pedagog

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła gabinet pedagoga.

Pedagog Nasza SzkołaPedagog to osoba, która zajmuje się uczniami mającymi trudności w nauce.

Zadaniem pedagoga jest znaleźć przyczynę i pomóc uczniowi uczyć się, aby mógł osiągnąć pełnie swoich możliwości.

Pedagog bardzo uważnie obserwuje i słucha dzieci. To ważne, aby zająć się problemem, kiedy jest jeszcze mały. Im później to się stanie, tym  trudności są większe i dłużej trwa praca.

 

Pedagog często pomaga rodzinie ucznia. Konsultacje w sprawach wychowawczych, pomoc w trudnej sytuacji materialnej, stypendia i dofinansowania do podręczników to  zakres jego działania.

Pedagog  ściśle współpracuje z nauczycielami i wychowawcami. Czasami to właśnie nauczyciele pierwsi zauważają problem i wtedy razem starają się pomóc.

Zadania Pedagoga Szkolnego w  Naszej Szkole

  1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów, oraz analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych.
  2. Określenie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
  3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
  4. Podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych, wynikających z programu wychowawczego szkoły, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
  5. Wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły.
  6. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 

Godziny pracy pedagoga szkolnego

Poniedziałek: 8:00 – 13:00

Wtorek: 8:00 – 13:00

Środa: 8:00 – 13:00

Czwartek: 8:00 – 13:00

Piątek: 8:00 – 13:00

Pedagog  szkolny  Naszej Szkoły: mgr Beata Sitnik-Szwedo

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego, kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza oraz  Podyplomowego Studium Logopedii, Glottodydaktyki i Terapii Pedagogicznej w Sosnowcu. Jestem  certyfikowanym Starszym Instruktorem Metody Nauczania Lebox .

Przez cały okres działalności zawodowej stale podnoszę swoje kwalifikacje, poprzez udział w  kursach, szkoleniach i konferencjach tematycznych.Zajmuję się diagnozą i terapią psychopedagogiczną oraz logopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Staram się, aby terapia była dobrana indywidualnie, a jej efekty były optymalne. Wykorzystuję różnorodne formy i metody zajęć, tak aby doprowadzić  do jak najlepszego rozwoju procesów poznawczych moich uczniów. Oferuję również wsparcie rodzicom i nauczycielom, poprzez prowadzenie różnorodnych warsztatów i prelekcji na tematy, w których się specjalizuję : nowoczesne, neurobiologiczne metody uczenia się, pamięć i koncentracja, rola mózgu w uczeniu się, emocje a pamięć, wychowywanie z perspektywy mózgu.