Nasze wnętrza

Warunki lokalowe

Nasze klasy

Standard przestrzeni dydaktycznej wyznacza estetyka i funkcjonalność. Miejsce nauki i pracy jest urządzone tak, by stanowiło kolorystyczną, przestrzenną i tematyczną dekorację dla głównych aktorów tej sceny – ucznia i nauczyciela. W naszych klasach korzystamy z:

  • rzutników multimedialnych,
  • tablicy interaktywnej,
  • monitora interaktywnego,
  • tabletów dla uczniów,
  • laptopów,
  • dostępu do internetu.

Przestrzeń ma wprowadzać wrażenie spokoju, ładu, eksponować elementy ważne. I ułatwiać uczniom pracę: samodzielną i w grupach, przy specjalnie ustawionych stołach. Dzieci łączą się w zespoły o podobnym stylu uczenia się, zwiększając swój potencjał i oddziałując na pozostałe zespoły uczniowskie.

Sale i gabinety

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2020/2021