Logopeda

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Katowice Nasza Szkoła – gabinet logopedy.

Szkoła podstawowa KatowiceLogopeda to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

Każdego roku we wrześniu logopeda przeprowadza badanie przesiewowe w klasach zerowych i pierwszych. Po zdiagnozowaniu u dziecka wady wymowy logopeda przekazuję pisemną informację dla rodzica. Po otrzymaniu informacji Rodzice zainteresowani  terapią logopedyczną powinni zgłosić się na konsultacje i ustalić zasady współpracy.

Terapia
Terapia logopedyczna prowadzona jest indywidualnie lub w grupach 2-3 osobowych. Na zajęciach logopedycznych wykorzystywane są metody dydaktyczne oparte na zabawie oraz nowoczesne formy terapii multimedialnej i  neurobiologicznej.

Współpraca z rodzicami
Terapia logopedyczna jest procesem. Jej skuteczność zależy od współpracy logopedy z dzieckiem oraz rodzicem. Spotkanie z logopedą nie jest wystarczającym elementem terapii. Dlatego bardzo ważne jest zaangażowanie rodziców w systematyczne ćwiczenie z dzieckiem. W tym celu logopeda po każdych zajęciach zapisuje w zeszycie ucznia zestaw ćwiczeń jakie powinien wykonywać codziennie do kolejnego spotkania. Brak ćwiczeń to brak postępów w terapii. Rodzice mają również możliwość skorzystania z zajęć otwartych, na których mogą przyglądać się, na czym polega terapia i jak poprawnie wykonywać ćwiczenia. Logopeda udzieli również odpowiedzi na pytania w godzinach konsultacyjnych.

Stały kontakt z logopedą i zaangażowanie się Rodziców w program terapii pomoże osiągnąć sukces dzieciom. Dlatego zapraszam Państwa do systematycznego zaglądania do zeszytów oraz konsultacji.

Drogi Rodzicu pomóż swojemu dziecku osiągnąć szczyt jego  możliwości  !!!

  • wspieraj jego wysiłek
  • pomagaj tak, aby był samodzielny
  • zachęcaj do systematycznej pracy
  • ciesz się z jego postępów

Twoje nastawienie  i zaangażowanie, jako osoby najbliższej dziecku, determinuje jego postępy !

Logopeda  Naszej Szkoły: mgr Beata Sitnik-Szwedo

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego, kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza oraz  Podyplomowego Studium Logopedii, Glottodydaktyki i Terapii Pedagogicznej w Sosnowcu. Jestem  certyfikowanym Starszym Instruktorem Metody Nauczania  Lebox .

Zajmuję się diagnozą i terapią psychopedagogiczną oraz logopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Staram się, aby terapia była dobrana indywidualnie, a jej efekty były optymalne. Wykorzystuję różnorodne formy i metody zajęć, tak aby doprowadzić  do jak najlepszego rozwoju procesów poznawczych moich uczniów. Oferuję również wsparcie rodzicom i nauczycielom, poprzez prowadzenie różnorodnych warsztatów i prelekcji na tematy, w których się specjalizuję : nowoczesne, neurobiologiczne metody uczenia się, pamięć i koncentracja, rola mózgu w uczeniu się, emocje a pamięć, wychowywanie z perspektywy mózgu.

Przez cały okres działalności zawodowej stale podnoszę swoje kwalifikacje, poprzez udział w  kursach, szkoleniach i konferencjach tematycznych.