Koniec roku szkolnego

Koniec roku szkolnego 2016/17

Dzisiaj 22 czerwca jest ostatni dzień roku szkolnego. Jutro już tylko odebranie świadectw, nagród a potem zasłużone wakacje. Ten rok szkolny był pierwszym rokiem działalności „Nasze Szkoły”. Podsumowując działalność całoroczną stwierdzamy jednogłośnie, że mimo trudności i obaw zrobiliśmy bardzo dużo. Dzieci nasze wzmocniły swoją samoocenę poprzez udział w konkursach, zawodach, spotkaniach ze znanymi ludźmi, wycieczkami do teatru, kina na warsztaty. Byliśmy na długiej wycieczce w górach skąd wróciliśmy wszyscy bardzo zadowoleni i zintegrowani. Zajmowaliśmy pierwsze miejsca w licznych konkursach i zawodach nawet ogólnopolskich co wzbogacało ich wiedzę. Dzięki wspaniałej pracy nauczycieli, terapeutów i współpracy rodziców nasze dzieci poczuły się dowartościowane, wzmocnione i bardzo zaangażowane w życie szkoły. Pragnę podziękować wszystkim rodzicom za ogromną pracę, pomoc i czas jaki poświęcili „Naszej Szkole” i stale „gderającej Pani dyrektor” licząc dalej na taka samą i nawet lepszą współpracę oraz życzyć dzieciom, rodzicom i gronu pedagogicznemu bezpiecznych, wspaniałych , słonecznych i udanych wakacji:) .
Dyrektor „Naszej Szkoły”
Barbara Kruczek

23.06.2017 Koniec roku szkolnego 2016/2017

Dziś odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego połączone z krótką akademią oraz z wręczeniem świadectw. Nasi uczniowie osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce. Dwoje uczniów otrzymało świadectwa z paskiem! Serdecznie Wam gratulujemy! Dziękujemy nauczycielom i rodzicom. Bez Was nie byłoby to możliwe.
Świadectwa i nagrody wręczyli Pani Dyrektor Barbara Kruczek i Pan vice Prezes organu założycielskiego szkoły Bernard Białek.

Udostępnij:

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2020/2021