Kółko przyrodnicze

Kółko przyrodnicze Nasza SzkołaKółko przyrodnicze dla klas I – III

Głównym celem kółka jest poszerzanie wiedzy o świecie przyrodniczym oraz współzależnościach występujących w przyrodzie. Dzieci wychodzą na zajęcia w terenie, które maja na celu ukazanie im zmian zachodzących w środowisku w różnych porach roku. Stosowane metody i formy pracy pobudzają w dzieciach ciekawość, motywują do poszukiwania nowych wiadomości. Kółko przyrodnicze pozwoliło dzieciom odkryć ich zainteresowania i nowe zdolności.

Kółko przyrodnicze dla klas IV – V

zajęcia kółka przyrodniczego prowadzone są przez panią mgr Justynę Bartczak.

Głównym zadania kółka to rozwijanie myślenia naukowego i umiejętności formułowania wniosków opartych na empirycznych obserwacjach przyrody, rozbudzanie w dzieciach pasji poprzez doświadczalne poznawanie nauki, kształtowanie umiejętności krytycznego, analitycznego i naukowego myślenia, poznawanie różnych metod doświadczalnych.

Podczas zajęć przyrodniczych wspierane są indywidualne zainteresowania uczniów i ich zdolności, co ma wpływ na poprawę jakości i efektywności kształcenia, stymuluje ciekawość dzieci, pobudza ich aktywność i motywuje do poszerzania wiedzy.

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2020/2021