Kółko plastyczne

Dziękujemy za udział :)Kółko plastyczne dla klas III, IV, V

prowadzący mgr Ewa Sojka – Pikos
Głównym założeniem kółka jest rozbudzanie aktynowści twórczej dotyczącej poprze działalność plastyczną.
Działalność plastyczna ma na celu uwrażliwianie dziecka na zjawiska wizualne, światło, barwę, kształt. To kształtowanie emocjonalnego przeżywania oraz możliwość eksperymentowania z różnego rodzaju materiałami. To również wdrażanie do porządki i estetyki, kształcenie inwencji twórczej, wzbudzanie zaufania we własne możliwości twórcze. To kształtowanie postawy współpracy i współdziałania z innymi podczas zabawy.