Kółko językowe

Kółko językowe dla klas I, III, IV, V

prowadzący mgr Magdalena Osiecka

kółko-językowe-Nasza-SzkołaKółko ma na celu popularyzacje języka angielskiego w szkole, rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów językiem angielskim, wyrównanie braków i poprawę kompetencji językowych, rozszerzenie poznanego słownictwa, przygotowanie uczniów do skutecznego używania języka angielskiego w codziennych sytuacjach oraz wykształcenie umiejętności korzystania z platform edukacyjnych, autentycznych materiałów źródłowych i wykorzystania technologii komputerowej w nauce języka obcego. Podczas zajęć wykorzystywany jest sprzęt audio, komputer, internet oraz materiały autentyczne, do których należą: filmy DVD, pocztówki, broszury, zdjęcia, a także lektury, plansze, ilustracje, podręczniki, teksty językowe i słowniki.