II edycja konkursu „Bożonarodzeniowy Anioł”

Konkurs plastyczny„Aniołek Bożonarodzeniowy”

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi ,,Nasza Szkoła” w Katowicach

ogłasza

II edycję Ogólnopolskiego konkursu  plastycznego ,,Aniołek Bożonarodzeniowy”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Aniołek Bożonarodzeniowy”

Postanowienia ogólne:

Konkurs szkoła

 

Organizatorem konkursu plastycznego pt. „Aniołek Bożonarodzeniowy” jest:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami integracyjnymi ,,Nasza Szkoła” w Katowicach

Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

Cele i temat:

Tematem konkursu jest: „Bożonarodzeniowy anioł”

Celem konkursu jest:

 • Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia;
 • Pogłębienie wiedzy na temat symboli związanych ze Świętami Bożego Narodzenia;
 • Prezentacja anioła bożonarodzeniowego jako elementu tradycji Świąt Bożego Narodzenia;
 • Rozwijanie aktywnej twórczości plastycznej dzieci w formie doskonalenia różnorodnych technik plastycznych;
 • Poszukiwanie twórczych i oryginalnych rozwiązań;
 • Rozwijanie i poszerzanie kreatywności wśród dzieci.

 Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do dzieci z przedszkola i uczniów szkoły podstawowej. Obejmuje trzy grupy wiekowe:

 • I grupa wiekowa – przedszkole, dzieci w wieku 3-5 lat;
 • II grupa wiekowa – uczniowie klas I-III lub grupy 6 latków z przedszkola;
 • III grupa wiekowa – uczniowie klas IV-VII.

Warunki uczestnictwa:

Każda grupa wiekowa z danej placówki ma prawo do zgłoszenia w konkursie dwóch prac plastycznych nawiązujących do tematu konkursu, wykonanych indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych).

W konkursie będą oceniane wyłącznie prace plastyczne spełniające następujące kryteria:

Nasza Szkoła konkursWykonanie, estetyka, pomysłowość.

Technika prac dowolna:

Malarstwo

Rysunek

Wyklejanie

Rzeźba (modelina lub masa solna)

Forma przestrzenna technika dowolna.

Format prac płaskich: A4.

Format prac przestrzennych: od 20 cm do 30 cm.

Praca musi być opisana. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową będącą załącznikiem nr. 1 do regulaminu. Brak karty zgłoszeniowej jest równoznaczny z wyłączeniem pracy z konkursu ze względów formalnych.
Po rozstrzygnięciu konkursu prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w ,,Naszej Szkole”. Prace przechodzą na własność organizatora konkursu.

Termin nadsyłania prac:

Nasza Szkołado 11.12.2017 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Niepubliczna SzkołaPodstawowa z Oddziałami integracyjnymi „Nasza Szkoła”

ul. Harcerzy Września 1939 nr 5

40-659 Katowice

Z dopiskiem: „Aniołek Bożonarodzeniowy”

Ocena i nagrody:

Anioły bożonarodzeniowe będą oceniane według następujących kryteriów:

 • opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów,
 • wkład pracy, – SAMODZIELNOŚĆ
 • estetyka pracy,
 • walory plastyczne.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia podczas przesyłki  prac. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15.12.2017 r., a wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły w dniu 19.12.2017 r. Laureaci nagród zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozdania nagród.

Uwagi końcowe:

Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznego decydowania przy wyborze i nagradzaniu prac.
Informacji dotyczących konkursu udziela p. Magdalena Grzyb – Jackiewicz tel.: 509 817 004 lub p. Marta Szczytkowska – Murek tel. 509 326 110
e-mail: sekretariat@naszaszkolakatowice.pl lub sekretariat szkoły: 883 999 803

A tak było w ubiegłym roku:

 

Udostępnij: