Hipoterapia

Hipoterapia w Naszej Szkole

Hipoterapia pełni bardzo ważną funkcję w pracy z dziećmi z dysfunkcjami. Oddziałuje na dziecko w kilku płaszczyznach:

  • Sensorycznej
  • Społecznej
  • Ruchowej
  • Psychicznej
  • Umysłowej

Hipoterapia Nasza SzkołaJest ściśle powiązana z innymi terapiami i czerpie z ich doświadczenia. Konie wykorzystywane do zajęć z dziećmi muszą spełniać określone wymogi. Są to zazwyczaj konie posłuszne, niezbyt duże, łagodne i w określonym wieku.

Hipoterapia świetnie sprawdza się w pracy z dziećmi autystycznymi. Opierając się na badaniach  Monty Roberts konie i dzieci autystyczne wykazują wiele podobieństw w porozumiewaniu się, zachowaniu i reagowaniu.