Edukacja domowa

Edukacja domowa Nasza Szkoła

O edukacji domowej słyszał chyba każdy, jednak niewielu z nas wie jak wygląda ona w praktyce, jakie daje możliwości i efekty. Zacząć należałoby od tego, iż w Polsce nauczanie domowe stało się możliwe po zmianie systemu politycznego w 1991 roku. Z tego prawa korzysta zazwyczaj nie więcej 0,5% wszystkich dzieci uczących się danego roku w szkołach.

Edukacja domowa co jest potrzebne?

Realizując podstawy programowe jakie określa Ministerstwo Edukacji Narodowej można praktykować taki rodzaj edukacji aż do wieku maturalnego. Prawo oświatowe pozwala na naukę w domu, za zgodą dyrektora szkoły, do której dziecko jest zapisane. Aby otrzymać taką zgodę należy złożyć stosowne dokumenty:

  • podanie do dyrektora placówki,
  • opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej oświadczeniem dotyczącym zapewnienia warunków do kształcenia
  • zobowiązanie dotyczące przystępowania przez dziecko do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych
  • zobowiązanie zaliczenia wszystkich przedmiotów – na takich samych zasadach jak jego rówieśnicy w tradycyjnej placówce szkolnej.

Nie wymaga się aby rodzic miał wykształcenie pedagogiczne czy przeszedł specjalnie szkolenie. Kluczem będzie systematyczna i rzetelna praca z dzieckiem nad przerabianym aktualnie materiałem. Zadaniem Rodzica jest przygotowanie go do wszystkich etapów zaliczenia danego etapu edukacji.

Jeżeli w trakcie przerabiania programu nauczania pojawiają się problemy czy niejasności, pomocą służy szkoła do której dziecko jest zapisane. Pomocne mogą być również fundacje takie jak:

  • „Fundacja Edukacji Domowej”
  • „Stowarzyszenie Edukacja w Rodzinie”.

Dziecko na koniec każdej zdanej klasy otrzymuje takie same świadectwo jak jego koledzy. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania zapraszamy do kontaktu z Panią Dyrektor.

Edukacja domowa zalety

Edukacja domowa
Edukacja domowa z Naszą Szkoła

Edukacja domowa, choć ciągle mało popularna w Polsce ma wiele zalet. Odpowiedzialny i sumienny rodzic jest w stanie przejść w dzieckiem wszystkie etapy jego edukacji będąc jednocześnie jego nauczycielem i przyjacielem. Indywidualne podejście do potrzeb swojej pociechy jest kluczem do sukcesu. Nie same oceny końcowe mają tutaj znaczenie. Obserwacja tego jak dziecko rozwija nowe umiejętności, otwiera się na otaczający go świat i poznaje swoje nowe zainteresowania jest bezcennym elementem nauczania domowego.

W związku z powyższym nie potrzebne są obawy, że dziecko mające szkołę i dom w jednym miejscu, straci na kontaktach z rówieśnikami czy będzie miało problemy w budowaniu relacji.

Domowe lekcje, tak samo jak szkolne, mają miejsce określoną dziennie ilość czasu. Resztę dnia dziecko może spędzić aktywnie, integrując się w rówieśnikami. Może uczęszczać na zajęcia dodatkowe, które sprawiają mu radość a dodatkowo umożliwiają nawiązanie nowych znajomości. Przykładami na to, że edukacja domowa przynosi korzystne rezultaty są znane osobistości m.in. Leonardo da Vinci, Agatha Christie czy Stanisław Poniatowski. Ich sukcesy i osiągnięcia powinny tylko upewniać w przekonaniu, że ten sposób zdobywania wiedzy i kształcenia jest tak samo efektywny, jak jego „standardowy” odpowiednik!

Zasady współpracy Naszą Szkołą

W Naszej Szkole nauczyciele przygotowali cykliczne lekcje specjalne dla uczniów szkoły i uczniów korzystających z edukacji domowej. Lekcje i spotkania organizujemy cyklicznie. Zapraszamy do przeczytania informacji o rekrutacji do poszczególnych klas i zasadach współpracy z Rodzicami, którzy zdecydowali się skorzystać z edukacji domowej:

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu!