Edukacja domowa

Edukacja domowa Nasza Szkoła

O edukacji domowej słyszał chyba każdy, jednak niewielu z nas wie jak wygląda ona w praktyce, jakie daje możliwości i efekty. Zacząć należałoby od tego, iż w Polsce nauczanie domowe stało się możliwe po zmianie systemu politycznego w 1991 roku. Z tego prawa korzysta zazwyczaj nie więcej 0,5% wszystkich dzieci uczących się danego roku w szkołach.

Przeczytaj rozporządzenie:

Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Edukacja domowa co jest potrzebne?

Realizując podstawy programowe jakie określa Ministerstwo Edukacji Narodowej można praktykować taki rodzaj edukacji aż do wieku maturalnego. Prawo oświatowe pozwala na naukę w domu, za zgodą dyrektora szkoły, do której dziecko jest zapisane. Aby otrzymać taką zgodę należy złożyć stosowne dokumenty:

  • podanie do dyrektora placówki,
  • opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej oświadczeniem dotyczącym zapewnienia warunków do kształcenia
  • zobowiązanie dotyczące przystępowania przez dziecko do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych
  • zobowiązanie zaliczenia wszystkich przedmiotów – na takich samych zasadach jak jego rówieśnicy w tradycyjnej placówce szkolnej
  • uiszczenie wpisowego w wysokości 150 złotych
OŚWIADCZENIE O ZAPEWNIENIU WARUNKÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH
REALIZACJĘ PODSTAWY PROGRAMOWEJ
WNIOSEK RODZICÓW O ZEZWOLENIE NA EDUKACJĘ DOMOWĄ
FORMULARZ PRZYJĘCIA DZIECKA NA EDUKACJE DOMOWĄ
FORMULARZ PRZYJĘCIA DZIECKA NA EDUKACJE DOMOWĄ
ZOBOWIĄZANIE DO PRZYSTĘPOWANIA PRZEZ DZIECKO DO ROCZNYCH EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH
ZOBOWIĄZANIE DO PRZYSTĘPOWANIA PRZEZ DZIECKO DO EGZAMINÓW

Nie wymaga się aby rodzic miał wykształcenie pedagogiczne czy przeszedł specjalnie szkolenie. Kluczem będzie systematyczna i rzetelna praca z dzieckiem nad przerabianym aktualnie materiałem. Zadaniem Rodzica jest przygotowanie go do wszystkich etapów zaliczenia danego etapu edukacji.

Jeżeli w trakcie przerabiania programu nauczania pojawiają się problemy czy niejasności, pomocą służy szkoła do której dziecko jest zapisane. Pomocne mogą być również fundacje takie jak:

  • „Fundacja Edukacji Domowej”
  • „Stowarzyszenie Edukacja w Rodzinie”.

Dziecko na koniec każdej zdanej klasy otrzymuje takie same świadectwo jak jego koledzy. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania zapraszamy do kontaktu z Panią Dyrektor.

Edukacja domowa zalety

Edukacja domowa
Edukacja domowa z Naszą Szkoła

Edukacja domowa, choć ciągle mało popularna w Polsce ma wiele zalet. Odpowiedzialny i sumienny rodzic jest w stanie przejść w dzieckiem wszystkie etapy jego edukacji będąc jednocześnie jego nauczycielem i przyjacielem. Indywidualne podejście do potrzeb swojej pociechy jest kluczem do sukcesu. Nie same oceny końcowe mają tutaj znaczenie. Obserwacja tego jak dziecko rozwija nowe umiejętności, otwiera się na otaczający go świat i poznaje swoje nowe zainteresowania jest bezcennym elementem nauczania domowego.

W związku z powyższym nie potrzebne są obawy, że dziecko mające szkołę i dom w jednym miejscu, straci na kontaktach z rówieśnikami czy będzie miało problemy w budowaniu relacji.

Domowe lekcje, tak samo jak szkolne, mają miejsce określoną dziennie ilość czasu. Resztę dnia dziecko może spędzić aktywnie, integrując się w rówieśnikami. Może uczęszczać na zajęcia dodatkowe, które sprawiają mu radość a dodatkowo umożliwiają nawiązanie nowych znajomości. Przykładami na to, że edukacja domowa przynosi korzystne rezultaty są znane osobistości m.in. Leonardo da Vinci, Agatha Christie czy Stanisław Poniatowski. Ich sukcesy i osiągnięcia powinny tylko upewniać w przekonaniu, że ten sposób zdobywania wiedzy i kształcenia jest tak samo efektywny, jak jego „standardowy” odpowiednik!

Zasady współpracy Naszą Szkołą

W Naszej Szkole nauczyciele przygotowali cykliczne lekcje specjalne dla uczniów szkoły i uczniów korzystających z edukacji domowej. Lekcje i spotkania organizujemy cyklicznie. Zapraszamy do przeczytania informacji o rekrutacji do poszczególnych klas i zasadach współpracy z Rodzicami, którzy zdecydowali się skorzystać z edukacji domowej:

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu!