Edukacja domowa dla kogo?

Edukacja domowa przez szereg lat była traktowana jako wyzwanie i pewnego rodzaju nisza oświatowa. W ostatnich latach jej kształt i skala zmienia się ze względu na dostrzeżenie większego potencjału korzyści, jakie niesie ze sobą to rozwiązanie. Okazuje się być ono nieocenione w wielu sytuacjach, z jakimi zmaga się dziecko lub cała rodzina. Zobacz jakie formalności trzeba spełnić aby rozpocząć edukację domową.

Edukacja domowa dedykowana jest przede wszystkim dzieciom, które z różnych względów psychologicznych czy zdrowotnych nie są w stanie uczestniczyć w zajęciach grupowych, prowadzonych w tradycyjnych klasach. Jest to również świetna opcja dla rodziców:

  • pracujących w różnych miejscach,
  • regularnie przenoszących się na przykład na placówki dyplomatyczne czy różne oddziały firmy zatrudniającej.

Taka forma nauczania odnosi pozytywny skutek także w szczególnych przypadkach dzieci, które nie odnajdują się w środowisku klasycznej szkoły. Dzieci, które nie nadążają za wykładanym materiałem i potrzebują indywidualnej stymulacji przyswajania wiedzy i umiejętności. Jednym z kluczowych parametrów edukacji domowej jest konieczność szczególnego zaangażowania się jednego z rodziców, by osiągnąć spodziewane rezultaty. W przypadku ED kontakt ze szkołą jest ograniczony do wspólnych lekcji, lekcji on-line i egzaminów. Zobacz przepisy dotyczące realizacji obowiązku szkolnego/nauki poza szkołą

Nauka w domu

Sposób wpajania dziecku wiedzy w domu jest podstawowym rozwiązaniem w momencie, gdy dziecko zgłasza lub rodzic obserwuje, że nie do końca właściwie radzi z zajęciami w szkole. Kolejną przesłanką jest też relatywnie wyższy stres niż ma to miejsce w warunkach domowych. Niektóre dzieci wręcz całkowicie blokują swoje predyspozycje i zdolności na płaszczyźnie tradycyjnych form edukacji. Wówczas zmiana metody na nauczanie w zaciszu domowy potęguje u nich skokowy rozwój talentów i pasji.

Inną sytuacją sprzyjającą decyzji o rozpoczęciu edukacji domowej mogą być złe doświadczenia dziecka związane z gnębieniem lub niechęcią rówieśników. Jest to zwłaszcza istotne dla braku akceptacji dzieci z zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie w szkole. Brak możliwości dostosowania się uczniów, np. z zespołem Tourette`a do otoczenia może być punktem wyjścia wobec wdrożenia nauczania w domu.

Zalety edukacji domowej

Paleta zalet edukacji domowej obejmuje obecnie coraz więcej elementów:

  • Jedną z nich jest przede wszystkim dostosowanie materiału tematycznego do potrzeb, ale i możliwości dziecka. Co za tym idzie warunki kształtowania wiedzy merytorycznej i umiejętności ucznia dalekie są od stresu potęgowanego zwykle w szkole ograniczeniami. Przede wszystkim czasowymi i uwagą, jaką nauczyciel jest w stanie poświecić pojedynczemu uczniowi. W przypadku edukacji domowej dziecko zyskuje pełen komfort zdobywania wiadomości i ćwiczenia swoich zdolności. Jest to istotne także z punktu widzenia opcjonalnego selekcjonowania wiedzy, przesiewania informacji kluczowych od zakresu ciekawostek zupełnie nieprzydatnych i niekoniecznych do ustawicznego kształcenia.
  • Kolejnym niezbitym argumentem pozostaje możliwość ochrony dziecka przez zagrożeniami czyhającymi w otoczeniu rówieśników, jak również nieograniczony obszar rozwijania szczególnie dostrzegalnych uzdolnień dziecka. Na taki indywidualizm nie ma miejsca w masowej szkole. Jest to z kolei niezwykle ważne dla pokazywania dziecku kierunków jego talentów i poszukiwania ścieżek wspomagania jego najbardziej obiecujących predyspozycji.
  • Do pozostałych korzyści, jakie wnosi edukacja domowa wlicza się też ograniczanie i separowanie młodego człowieka od negatywnych wzorców postępowania. Należy jednak pamiętać, ze dla szczególnie otwartych i energicznych dzieci taki rodzaj kształcenia może być zupełnie niedopasowany i powinien być pozostawiony jako opcja dla introwertyków.

Udostępnij: