Dzwonek na obiad

Drodzy rodzice , zapisując dziecko do Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Nasza Szkoła” w Katowicach można skorzystać ze stypendium obiadowego z programu „Dzwonek na obiad”. Uczniowie naszej szkoły mogą się ubiegać o stypendium obiadowe w programie „Dzwonek na obiad” prowadzonym przez Fundację „Być Bardziej”. Nabór wniosków na rok szkolny 2016/2017 rusza od 15 czerwca 2016r. Decyduje kolejność wniosków.

 Program „Dzwonek na obiad” prowadzony jest pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy współpracy Kuratoriów Oświaty i Władz Wojewódzkich w Polsce.

W roku szkolnym 2016/2017 dzieci „Naszej Szkoły”, których rodzice lub opiekunowie w szkole w odpowiednim czasie złożą poprawnie wypełniony wniosek, mają szansę uzyskać stypendium obiadowe.
O udział w Programie „Dzwonek na obiad” mogą ubiegać się rodziny tych dzieci, których miesięczny dochód netto nie przekracza 800 złotych na jednego członka rodziny.

Dokładniejszych informacji można uzyskać pod telefonem 883 999 710 lub bezpośrednio w sekretariacie „Naszej Szkoły” złożyć wniosek.