Statut Szkoły

Statut Szkoły (spis treści)

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ „NASZA SZKOŁA” Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KATOWICACH

Spis treści:

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ II – CELE I ZADANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ROZDZIAŁ III – ORGAN PROWADZĄCY

ROZDZIAŁ IV – ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

 • Dyrektor
 • Rada Pedagogiczna
 • Samorząd Uczniowski

ROZDZIAŁ V – PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW, UCZNIÓW I RODZICÓW

 • Pracownicy Szkoły
 • Nauczyciele
 • Zadania innych pracowników Szkoły
 • Uczniowie Szkoły
 • Nagrody i wyróżnienia
 • Prawa i obowiązki Rodziców

ROZDZIAŁ VI – ORGANIZACJA SZKOŁY

 • Zasady naboru uczniów do Szkoły
 • Strój ucznia

ROZDZIAŁ VII – SPOSÓB UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

ROZDZIAŁ VIII – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do pobrania: statut szkoły