Centrum Arteterapeutyczne Katowice

Centrum Arteterapeutyczne Katowice


Centrum Arteterapeutyczne KatowicePonieważ Niepubliczna Szkoła podstawowa „Nasza Szkoła” jest szkołą integracyjną , która poszukuje najlepszych metod a tym samym specjalistów do pracy z dziećmi z zaburzeniami lub orzeczeniami postanowiliśmy stworzyć w naszej placówce CENTRUM ARTETERAPEUTYCZNE. Zadaniem tego centrum będzie wspieranie i rozwijanie dzieci poprzez sztukę.
Program skierowany jest do dzieci z „Naszej Szkoły” oraz dzieci z terenu miasta Katowice, których rodzice wyraża zgodę na uczęszczanie na te zajęcia.

Co to jest ARTETERAPIA?

ARTETERAPIA  jest to dziedzina ludzkiej działalności i twórczości artystycznej, wyróżniana ze względu na związane z nią wartości estetyczne, a zwłaszcza piękno. Stanowi ona nieodłączny element życia człowieka- towarzyszy mu od zarania dziejów i zaspokaja wymagania piękna, harmonii i estetyki, a także potrzebę wyrażania siebie. Wyostrza wrażliwość, rozwija wyobraźnię, inteligencję, uczy samodzielnego myślenia, zaspokaja potrzebę ekspresji.

Sztuka jako integralny składnik kultury współczesnego społeczeństwa ma wartość autonomiczną, a zarazem niesie w sobie ogólnoludzkie wartości ważne w rozwoju i kształtowaniu osobowości. Dzięki niej ludzie tworzą swój własny świat wzruszeń i przeżyć wzbogacających życie duchowe. Dziecko poprzez kontakty ze sztuką przyswaja sobie specyficzne sposoby poznawania świata. Dzięki sztuce osiąga szeroki zakres swych przeżyć zintegrowanych z rozwojem jego cech osobowy- ma więc niewątpliwie działanie terapeutyczne- towarzyszy naszym emocjom oraz bezsprzecznie wpływa na ich rodzaj. Obcowanie z szeroko pojętą sztuką zakłada nie tylko eksponowanie wrażliwości na piękno, ale włączenie jej w całokształt procesu wychowania rozumnego, wrażliwego i twórczego człowieka.

Centrum Arteterapeutyczne Katowice

Mając więc świadomość jakim fantastycznym środkiem pobudzającym wszechstronny rozwój człowieka jest arteterapia nasz projekt arteterapeutyczny poprzez działania terapeutyczno – rozwijające ma na celu wspomagane procesu edukacji ucznia, zwłaszcza ucznia o obniżonej sprawności intelektualnej. Dodatkowo program ten ma za zadanie umożliwienie łagodnego, bezstresowego przejścia dziecka przez kolejne etapy edukacyjne, a tym samym przyczyniać się do ekspansji twórczości, rozwoju, dojrzałości, a także lepszego kontaktu z otoczeniem oraz budowaniu wszechstronnych kompetencji społecznych.

Celami nadrzędnymi naszego projektu są myśli:

  • „Aby dziecko mogło powiedzieć nie „ja wiem”, ale „odczuwam”,
  • „Jestem tu i teraz i mam swoje miejsce w grupie”.

Mamy nadzieję, że z tego programu skorzysta wiele dzieci również i tych nie uczęszczających  do naszej placówki, ponieważ będzie on realizowany w godzinach popołudniowych.

Więcej informacji na temat projektu i ewentualnych zapisów można uzyskać pod numerem telefonu : 883 999 710 lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły. Lub Napisz do nas!