Biblioteka

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.Biblioteka Nasza Szkoła
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, w wyznaczonych godzinach.
 4. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać wypożyczając je do domu lub na zajęcia lekcyjne.
 5. W bibliotece należy zachować ciszę!
 6. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów!
 7. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania wyposażenia biblioteki.
 8. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki i przestrzegać go.
 9. Czytelnik może wypożyczyć książki jedynie na swoje nazwisko.
 10. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres trzech tygodni.
 11. Uczniowie przygotowujący się do konkursów lub z innych ważnych powodów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek.
 12. Zauważone przy wypożyczeniu uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
 13. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną, zniszczoną książkę lub oddać inną wskazaną przez bibliotekarza.
 14. Wszystkie wypożyczone przez uczniów książki powinny być zwrócone do biblioteki na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 15. Prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych w bibliotece powinno być uzgodnione wcześniej z nauczycielem bibliotekarzem.