Autyzm – poznaj zanim ocenisz

2 kwietnia przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

W dniu tym liczne fundacje, szkoły , przedszkola, instytucje rządowe o pozarządowe prowadzą akcje mające na celu podniesienie świadomości na temat tego zaburzenia .  Również Szkoła Integracyjna „Nasza Szkoła” dołącza do tej akcji.

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka o podłożu neurologicznym. Dzieci z autyzmem nie mówią lub mają kłopoty z mówieniem , nie wchodzą w relacje i interakcje, przejawiają stereotypowe zachowania i zabawy n.p. trzepią rączkami albo używają nietypowych przedmiotów do zabawy.

W Polsce dramatycznie rośnie liczba dzieci z zaburzeniami ze spectrum autyzmu – diagnozuje się je 1 na 100 dzieci. Liczbę dzieci z autyzmem w Polsce szacuje się na kilkadziesiąt tysięcy. Przyczyny tego zaburzenia nie są jeszcze dostatecznie znane. Uznaje się, że objawy autyzmu są spowodowane nieprawidłowym rozwojem funkcjonowania mózgu we wczesnym dzieciństwie. Mogą mieć na to wpływ m. in. czynniki genetyczne, infekcje, nieprawidłowości w przemianach metabolicznych, zaburzenia okresu ciąży i porodu. Autyzm bywa często nierozpoznany i niezrozumiany, ponieważ osoby autystyczne nie wyglądają na niepełnosprawne. Uwagę zwracają dopiero ich trudności w porozumiewaniu się i nietypowe, „dziwaczne” zachowania. Dlatego też wiele osób z otoczenia traktuje dzieci z autyzmem jako po prostu niegrzeczne lub źle wychowane.

Obok trudności z wyobraźnią i interakcjami społecznymi mają również problemy z kontrolą swoich zachowań. Osoby z autyzmem doświadczają trudności zarówno z komunikacją werbalną i niewerbalną. Często rozumieją wypowiedzi innych osób w sposób bardzo dosłowny. Nie rozumieją żartów, sarkazmu, zwyczajowych powiedzeń i zwrotów. Duże trudność sprawia im rozumienie mimiki twarzy, tonu głosu, gestów. Niektóre osoby z autyzmem nie mówią lub ich mowa jest bardzo ograniczona. Zazwyczaj są w stanie zrozumieć częściowo, co do nich mówią inni. Dlatego tak ważne jest wykorzystywanie alternatywnych metod komunikacji, takich jak piktogramy i symbole wizualne.
Problemy z wyobraźnią społeczną nie oznaczają, iż u osób z autyzmem występuje brak wyobraźni w ogóle. Wśród osób autystycznych znane są osoby bardzo kreatywne: artyści, pisarze, muzycy. Wiele znanych osób jest autystykami m.in. Leo Messi.

Niezwykle ważne dla osób z Autyzmem jest środowisko, w którym dorasta – szkoła, rodzina i nawet leki nie są w stanie zdziałać tyle co przyjazne środowisko. 

Szkoła Integracyjna „Nasza Szkoła” zaprasza!

Szkoła-Integracyjna-katowice

Udostępnij: