Akcja Sprzątanie Świata-Katowice 2019

W dniu 20 września 2019r. uczniowie „Naszej Szkoły” wraz z nauczycielami wzięli udział w międzynarodowej akcji „Sprzątanie Świata- Katowice 2019″ organizowanej przez Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice. Koordynatorem akcji była Katarzyna Filipowska (nauczyciel wf).

Uczniowie klas III- VIII zaangażowali się w porządkowanie Doliny Ślepiotki zlokalizowanej przy ul. Jankego. O godzinie 10:00 uczestnicy akcji zaopatrzeni w odpowiedni sprzęt (worki na śmieci oraz rękawiczki) i pozytywnie zmotywowani wzniosłym celem przedsięwzięcia wyruszyli spod budynku szkoły i zajęli się oczyszczaniem przydzielonego im rewiru. Sprzątającym sprzyjała piękna, słoneczna pogoda, a dzięki zacięciu i aktywnej postawie uczniom udało się zebrać kilka pełnych worków na śmieci, które następnie zostały złożone we wcześniej ustalonym punkcie odbioru odpadów.

Ze względu na swój jednorazowy charakter impreza miała znaczenie symboliczne, bez wątpienia jednak pozwoliła obudzić refleksję nad stanem naturalnego środowiska i przysłużyła się rozwijaniu poczucia odpowiedzialności za jego kondycję

Zobacz zdjęcia w naszym albumie: Akcja Sprzątanie Świata-Katowice 2019

Udostępnij:

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2020/2021