31.01.2016 dniem wolnym od zajęć dydaktycznych!

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW 

Zgodnie w rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Nasza Szkoła” informuje, że dzień 31 października 2016 rjest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

W tym dniu dobywać się będą zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej.

1/ Świetlica pełni dyżur od 8:00 – 13:00 (zapisy w sekretariacie i na świetlicy)

2/ Stołówka nie wydaje obiadów.

Barbara Kruczek

Dyrektor Szkoły

Udostępnij: